Pomoc psychologiczna


Jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, doświadczyłeś traumatycznego, bolesnego doświadczenia, potrzebujesz pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dyżuruje psycholog

od poniedziałku do piątku 15.30-19.30

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne pomocne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się trudnych wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

• diagnoza problemu, to znaczy rozpoznanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi

• określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem

• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności

• wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach

Pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem.

Psycholog świadczy również pomoc informacyjną dotyczącą możliwości nawiązania kontaktu z właściwymi instytucjami i służbami, których zadaniem jest wykonywanie potrzebnych w danej sytuacji działań m.in. sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie, ośrodki specjalizujące się w psychoterapii.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, email: oik.bilgoraj@gmail.com, tel. 84 686 41 82


Projekt i wykonanie: Piku s.c.