Pomoc Socjalna


W ramach pomocy socjalnej oferujemy schronienie w hostelu oraz wsparcia klientom Ośrodka poprzez udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, email: oik.bilgoraj@gmail.com, tel. 84 686 41 82


Projekt i wykonanie: Piku s.c.