plakat plakat


NARZECZEŃSTWO - przygotowanie do życia małżeńskiego; broszura dla narzeczonych


10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem


Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem


Kocham nie daję klapsów!


Przemoc wobec dziecka w rodzinie i jej konsekwencje.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, wychodząc naprzeciw szeroko rozumianej ochronie ofiar przemocy i pomocy rodzinie, w swoim działaniu na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro dziecka.

Jesteśmy szczególnie uczuleni na sytuację, kiedy dziecko – zawsze słabsze i bezbronne w zetknięciu z osobami dorosłymi – staje się ofiarą zaburzonego funkcjonowania rodziny.

Przemoc wobec dziecka w rodzinie może przybierać różne formy. O ile przemoc fizyczną łatwiej zdiagnozować na podstawie śladów pobicia i o ile przemoc taka częściej spotyka się z reakcją innych dorosłych, o tyle przemoc psychiczna (bez bicia) jest mało zauważalna i bardzo często pozostaje poza kontrolą społeczną. Czasami nawet sami rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dokonują psychicznego maltretowania dziecka, krzywdząc je równie mocno, jak przy użyciu pięści czy pasa.

Istnieje wiele sposobów, na jakie rodzice mogą krzywdzić swoje dzieci. Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy psychicznej jest przemoc emocjonalna. Najczęściej stosują ją osoby dorosłe, które w relacji z dziećmi nie potrafią kierować się szacunkiem, czułością i troską. Wyróżnić możemy kilka rodzajów przemocy emocjonalnej. Do najbardziej destrukcyjnych należą:

• pogarda – pomniejszanie wartości dziecka, zawstydzanie, publiczne upokarzanie, wyzywanie,

• szantaż emocjonalny – straszenie dziecka różnymi niebezpiecznymi lub przykrymi sytuacjami i konsekwencjami,

• izolowanie – nadmierne ograniczanie nakładane na swobodę poruszania się,

• wykorzystywanie, demoralizowanie - co wiąże się z modelowaniem zachowań aspołecznych lub niewłaściwych z punktu widzenia rozwoju dziecka – przyzwolenie lub zachęcanie do zachowań antyspołecznych,

• chłód emocjonalny – rozumiany jako ignorowanie potrzeb dziecka i brak wsparcia emocjonalnego,

• zaniedbywanie zdrowia dziecka – wiąże się to z lekceważeniem jego problemów emocjonalnych, problemów ze zdrowiem, z nauką, z kolegami, ignorowaniem konieczności leczenia dziecka lub jego utrudnianie,

Skutki przemocy emocjonalnej potrafią zbierać żniwo dopiero po wielu latach i dotykać dorosłego człowieka, którego pewność siebie, stabilność emocjonalna i poczucie własnej wartości zostały odebrane w bardzo młodym wieku.

Dziecko doświadczające przemocy psychicznej ze strony rodziców:

• cierpi emocjonalnie, odczuwa lęk, niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa,

• przejawia zachowania agresywne i stosuje przemoc w stosunku do rówieśników, a później w stosunku do swoich bliskich,

• może być nieposłuszne i wykazywać zaburzenia zachowania,

• szybciej uzależnia się od substancji psychoaktywnych,

• ma zdecydowanie wyższy poziom skłonności do samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych,

• ma trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, trudności z ułożeniem sobie życia zawodowego, towarzyskiego, a nade wszystko rodzinnego,

• prezentuje obniżony poziom zdolności szkolnych i osiągnięć zawodowych.

Zarysowane powyżej konsekwencje psychicznej przemocy wobec dziecka w rodzinnie wskazują na wagę problemu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju propagując właściwe metody wychowawcze i oferując specjalistyczną pomoc psychologiczną w zakresie umiejętności i kompetencji wychowawczych oraz w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zaprasza rodziców na konsultacje oraz oferuje pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami oraz budowaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji w rodzinie.

mgr Wioletta Jamińska Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

ul. ,,Wira’’ Bartoszewskiego 10, 23 – 400 Biłgoraj, tel. 846864182

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, email: oik.bilgoraj@gmail.com, tel. 84 686 41 82


Projekt i wykonanie: Piku s.c.