- UWAGA - nowy adres siedziby: ul. Wira Bartoszewskiego 10, Biłgoraj - UWAGA -

Aktualności


pomoc

Ulotka Centrum Pomocy Inderdyscyplinarnej


W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 26.09.2018 r rusza grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy, to regularne spotkania tych osób. Jedni dopiero zaczynają nazywać przemocą to, co ich spotyka, inni są w trakcie procesu radzenia sobie, a jeszcze inni już wyzwolili się z roli ofiary przemocy w rodzinie. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi przeżyciami i uczuciami, mówią o swoich przekonaniach, wątpliwościach – bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeśli nie są jeszcze gotowi mówić o sobie, po prostu są – słuchają innych, czerpiąc z ich doświadczeń.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie. Zapisy pod numerem telefonu 84 686 41 82 Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie w środy od 09:00 – 10:30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zaplanowano terminy najbliższych spotkań: 26 wrzesień 2018, 10 i 24 październik 2018, 07 i 21 listopad 2018, 05 i 19 grudzień 2018 oraz 02 i 16 styczeń 2019 r.


Rodzicu pamiętaj klaps to też bicie o szczegółach przeczytasz w ulotce!


Oferta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

pomoc


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zadanie publiczne pod tytułem: Powiat biłgorajski bez przemocy!

Priorytet to dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Poprawa warunków mieszkaniowych w hostelu i doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przyczyni się do tego, że osoby pokrzywdzone w nowym miejscu będą miały zabezpieczone wszystkie potrzeby,będą mogły swobodnie funkcjonować i gospodarować oraz aktywnie poszukiwać wyjścia z kryzysu.

W ramach projektu nastąpiły zakładane rezultaty:

1. poprawa dostępności usług kierowanych do osób doznających przemocy w powiecie biłgorajskim,

2. poprawa warunków zamieszkania w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,

3. wzrost jakości usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie biłgorajskim,

4. poszerzenie oferty pomocowej kierowanej do osób pokrzywdzonych przemocą.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowaniu wkładu własnego wspólnie z Powiatem Biłgorajskim.


Ogłoszenie:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizuje:

Projekt w ramach Programu Osłonowego ,,WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE''


"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego-27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BIŁGORAJU
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z POMOCY PRAWNIKA

(obowiązkowa wcześniejsza rejestracja telefoniczna)

godz. przyjmowania: piątek godz. 15.30-18.30

KONTAKT

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

oik.bilgoraj@gmail.com

tel. 84 686 41 82

Pomoc bezpłatna- bez skierowania!!!


Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na bezpłatne porady prawne, które odbywać się będą następująco:

• 19 maj, godz. 13.15-15.15

• 21 maj, godz. 10.00-12.00

• 28 maj, godz. 10.00-12.00

• 2 czerwiec, godz. 13.15-15.15

• 9 czerwiec, godz. 13.15-15.15

Zapisy pod numerem telefonu (84) 686 41 82 w godz. 7.30-15.30


Jeśli doświadczasz przemocy przyłącz się do Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej!

• Pomaga wyjść z izolacji

- Wzmacnia szacunek do samej siebie, poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa

- Umożliwia kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania oraz stawiania granic

- Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy psychologicznej socjalnej i medycznej

• Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami

• Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych

Grupa przeznaczona jest dla osób, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Poczucie bezradności, lęk, obawa o własne życie i poczucie winy to nie jedyne uczucia z jakimi mogą zmagać się osoby doświadczające krzywdy. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi ponownie może zostać odbudowane

Grupa ma charakter otwarty i cykliczny. Osoby biorące udział w spotkaniach muszą być pełnoletnie. Grupa może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków.

Udział w grupie jest anonimowy i bezpłatny!!!


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - PAMIĘTAJ!

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 19.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, email: oik.bilgoraj@gmail.com, tel. 84 686 41 82


Projekt i wykonanie: Piku s.c.